Skip to Main Content

Gwasanaethau Llyfrgell

Benthyca a Gofyn: Ceisiadau Pryniant

Ceisiadau pryniant

Mae Llyfrgell Met Caerdydd yn croesawu argymhellion ar gyfer llyfrau newydd a deunyddiau llyfrgell ychwanegol. Os oes angen adnodd penodol arnoch ar gyfer eich astudiaethau neu ymchwil nad yw ar gael yn ein casgliad ar hyn o bryd, gallwch ofyn i'r llyfrgell ei brynu.

Gwneud cais

Cyn gwneud cais, gwiriwch ChwilioMet i gadarnhau nad yw'r eitem ar gael eisoes. Gall staff a myfyrwyr sydd angen adnoddau ymchwil neu astudio penodol gychwyn Cais Pryniant.

Mae'r ffurflen Cais Pryniant wedi'i lleoli ar frig tudalen ChwilioMet:

 

 

Cofrestrwch i ChwilioMet i lenwi'r ffurflen. Rhowch gymaint o fanylion â phosibl.

Os ydych chi'n ddarlithydd ac mae angen yr adnodd ar gyfer eich rhestr ddarllen modiwlau, ychwanegwch ef at eich rhestr ddarllen Leganto. Byddwn yn asesu'r fformat a'r maint mwyaf addas ar gyfer eich carfan.

Mae'r holl awgrymiadau yn cael eu hystyried. Byddwn yn eich hysbysu am y penderfyniad prynu ar ôl ystyried ffactorau megis argaeledd, cost a pherthnasedd i'n casgliad. Pryd bynnag y bo'n bosibl ac yn ymarferol, rydym yn blaenoriaethu prynu adnoddau electronig.

Os oes angen eitem arnoch ar frys neu os mai dim ond un erthygl cyfnodolyn sydd ei hangen arnoch, gallai benthyciad rhwng llyfrgelloedd gynnig ateb cyflymach o'i gymharu â phryniant.

Ar gyfer ceisiadau newydd am danysgrifiad cyfnodolion neu geisiadau cronfa ddata, cysylltwch â Llyfrgellydd Academaidd.