Skip to Main Content

Gwasanaethau Llyfrgell

Benthyca a Gofyn: Ceisiadau gan Sefydliadau Eraill

Ceisiadau gan Sefydliadau Eraill

Mae Gwasanaeth Dosbarthu Dogfennau Llyfrgell Met Caerdydd yn cyflenwi eitemau i lyfrgelloedd eraill yn y DU a thramor. Rydym yn rhan o Gynllun Benthyca Cyfatebol WHELF+ yn y DU a hefyd yn rhan o gymuned fyd-eang RapidILL

Mae’n well i’r llyfrgell sy’n gwneud cais gysylltu â Chanolfan Cyflenwi Dogfennau’r Llyfrgell Brydeinig fel eu dewis cyntaf, ond byddwn yn derbyn ceisiadau am y mathau canlynol o ddeunydd:


Deunydd ar gael i'w fenthyg

 • Prif stoc y llyfrgell 
 • Copïau o erthyglau cyfnodolion sy'n destun cyfyngiadau hawlfraint 

Deunydd sydd wedi'i eithrio o'r benthyciad:

 • Eitemau ar restrau darllen 
 • Eitemau cyfeirio yn unig** 
 • Rhannau cyfan o gyfnodolion 
 • Deunydd hen neu werthfawr 
 • Eitemau y bernir eu bod yn rhy fregus i'w benthyca 

**Efallai y bydd copïau o’n traethodau ymchwil ar gael. Cysylltwch â figshare@cardiffmet.ac.ukam ragor o fanylion. 


Amodau benthyciad 

Mae'r cytundeb i fenthyca eitem a hyd y benthyciad wedi hynny yn ôl disgresiwn ein Llyfrgellwyr Academaidd. Gellir benthyca deunydd am gyfnod o 4 wythnos.   

Mae’n bosibl y bydd adnewyddiadau hefyd yn bosibl, ond rydym yn cadw’r hawl i alw’r eitem yn ôl ar unrhyw adeg os bydd ei angen ar un o’n benthycwyr.  

O bryd i'w gilydd gellir anfon eitem i'w defnyddio yn y llyfrgell yn unig, fodd bynnag, bydd hyn yn cael ei wneud yn hysbys ar adeg y cais. 

Os caiff eitem ei difrodi neu ei cholli ar ôl ei dychwelyd y llyfrgell fenthyca sy'n gyfrifol am y costau adnewyddu llawn. 


Taliadau

Rydym yn aelod o Gynllun Cyflenwi Dogfennau’r Llyfrgell Brydeinig a CONARLS ac yn codi tâl yn unol â hynny ar aelod-lyfrgelloedd eraill. 

Rydym hefyd yn aelodau o gynllun talebau IFLA. 


Cyflwyno cais

Dyfynnwch y manylion canlynol wrth wneud cais: 

 • Manylion llyfryddol llawn am yr eitem y gofynnir amdani. 
 • Eich rhif cais  
 • Eich rhif cyfrif bilio'r Llyfrgell Brydeinig 
 • Manylion unrhyw gynllun cyfatebol yr ydych yn aelod ohono 
 • Eich cyfeiriadau post ac e-bost llawn 

Manylion cyswllt 

Prifysgol Metropolitan Caerdydd 

Gwasanaeth Dosbarthu Dogfennau 

Canolfan Ddysgu Llandaf 

Rhodfa'r Gorllewin 

Llandaff 

Caerdydd 

CF5 2YB 

ddelivery@cardiffmet.ac.uk