Skip to Main Content

Gwasanaethau Llyfrgell

Home

Cyhoeddiad Llyfrgell Cyncoed

"Bydd rhywfaint o waith cynnal a chadw hanfodol, brys ac uwchraddio i blatfform VLeBooks yn ystod penwythnos 2il a 3ydd Mawrth 2024.      

Er ein bod yn bwriadu tarfu cyn lleied â phosibl a thu allan i oriau swyddfa'r DU (09:00 – 17:00), gall y gwasanaethau canlynol gael eu heffeithio: VLe Reader.

Diolch ymlaen llaw am eich amynedd a'ch dealltwriaeth." - VLeBooks

Tîm Gwasanaethau Llyfrgell 29/02/24

Croeso i’r Gwasanaethau Llyfrgell

Yma fe welwch bopeth sydd ei angen arnoch i ragori yn eich astudiaethau. Fel dechreuad, edrychwch ar ein tudalennau Hanfodion y Llyfrgell lle byddwch yn dod o hyd i’r holl awgrymiadau a gwybodaeth i’ch rhoi ar ben ffordd i ddechrau gwych ar eich taith ddysgu.


Library and Academic Practice Workshops

Gweithdai Adolygu ac Strategaeth Arholiadau

Archwilio ystod o ddulliau a dulliau dysgu a all gynorthwyo mewn adolygu, dysgu a pherfformiad arholiadau mwy effeithlon. P'un a yw'n mapio eich paratoi neu'n brwydro yn erbyn nerfau diwrnod arholiad, gall y tîm Llyfrgell ac Ymarfer Academaidd gynnig awgrymiadau a chyngor defnyddiol. Archebwch le nawr!

LGBT+ History Month 2024 logo and QR code to reading list

Mis Hanes LHDT+ / LGBT+ History Month

Mae Mis Hanes LHDT+ yma!

Darllenwch fwy ar ein blog.

LGBT+ History Month is here!

Read more on our blog.

Gweithdai Llyfrgell ac Ymarfer Academaidd

Gweithdai Llyfrgell ac Ymarfer Academaidd

Eisiau gloywi rhai meysydd allweddol o'ch ymarfer academaidd? Rhannu arfer da gyda chyd-fyfyrwyr o wahanol ddisgyblaethau? Wedi'i gynllunio i'ch helpu i ddatblygu eich ymarfer academaidd gyda'r bwriad o wella perfformiad asesu, mae ein rhaglen Gweithdy Gwanwyn bellach ar gael. Archebwch eich lle nawr!

randomness

Hwb AI Gwasanaethau Llyfrgell

Croeso i ganolbwynt gwybodaeth ac arweiniad Gwasanaethau Llyfrgell yn ymwneud â Deallusrwydd Artiffisial (AI). Nod y ganolfan yw rhoi ffordd syml i chi ddarganfod mwy am AI o safbwynt y llyfrgell.

Test image 1

Ymosodiad seibr y Llyfrgell Brydeinig

Darllenwch blog y Llyfrgell Brydeinig i gael gwybodaeth bwysig am y toriad diogelwch a'ch data.

Cysylltwch â ni os oes gennych ymholiadau am eich ceisiadau am fenthyciadau rhwng llyfrgelloedd neu os oes gennych bryderon am yr effaith ar eich gweithgareddau ymchwil.