Skip to Main Content

Gwasanaethau Llyfrgell: Cartref

Croeso i’r Gwasanaethau Llyfrgell

Yma fe welwch bopeth sydd ei angen arnoch i ragori yn eich astudiaethau. Mae gennym wybodaeth am sut i ddod o hyd i adnoddau a'u defnyddio, y gweithdai sgiliau academaidd diweddaraf, a ble i ddod o hyd i help pan fydd ei angen arnoch, a mwy. Rydym yn cynnig ystod lawn o wasanaethau i staff academaidd i gefnogi eich gwaith gyda'ch myfyrwyr a chefnogi eich ymchwil.

MetSearch

Mae gan TG wefan newydd hefyd!

Peidiwch ag anghofio ymweld â gwefan newydd TG, i gael awgrymiadau da ar sut i gysylltu ar y campws ac oddi arno. Angen help gydag offer, cysylltedd neu feddalwedd? Dyma'r lle i ddod o hyd i ateb. Hefyd, peidiwch ag anghofio edrych ar yr ystod eang o hyfforddiant Sgiliau Digidol sydd ar gael i staff a myfyrwyr.