Skip to Main Content

Gwasanaethau Llyfrgell

Benthyca a Gofyn: Ffynonellau Defnyddiol

Ffynonellau Defnyddiol

Isod mae rhestr o gatalogau a safleoedd mynediad agored lle gallwch chwilio am ddeunydd.Catalogau


Llyfrgell Brydeinig

Y prif gatalog ar gyfer llyfrau digidol a phrint, cyfnodolion, papurau newydd, mapiau, a sgorau yng nghasgliad y Llyfrgell Brydeinig. Yma hefyd mae adnoddau electronig, eitemau archif sain ac is-set o wefannau wedi'u harchifo a ddewiswyd gan eu curaduron fel rhai o ddiddordeb arbennig yn ogystal â chasgliadau wedi'u curadu o wefannau sydd wedi'u harchifo.

EThOS (Gwasanaeth Traethodau Ymchwil Electronig Ar-lein)

EThOS yw gwasanaeth thesis cenedlaethol y DU sy'n anelu at wneud y mwyaf o amlygrwydd ac argaeledd traethodau ymchwil doethurol y DU.

Mae tua 500,000 o gofnodion yn ymwneud â thraethodau ymchwil a ddyfarnwyd gan dros 120 o sefydliadau. Mae tua 260,000 o'r rhain hefyd yn darparu mynediad i destun llawn y traethawd ymchwil, naill ai drwy ei lawrlwytho o gronfa ddata EThOS neu drwy ddolenni i gadwrfa'r sefydliad ei hun. O'r 220,000 o gofnodion sy'n weddill sy'n dyddio'n ôl i o leiaf 1800, mae tri chwarter ar gael i'w harchebu i'w sganio drwy gyfleuster digideiddio ar-alw EThOS.

Darganfod Hyb Llyfrgell JISC

Mae Jisc Library Hub Discover yn datgelu deunydd ymchwil prin ac unigryw trwy ddod â chatalogau prif lyfrgelloedd y DU (y Deyrnas Unedig) ac Iwerddon ynghyd. Mewn un chwiliad gallwch ddarganfod daliadau Llyfrgelloedd Cenedlaethol y DU (gan gynnwys y Llyfrgell Brydeinig), llawer o lyfrgelloedd prifysgol, a llyfrgelloedd ymchwil arbenigol.

BUFVC and TRILT

Mae Learning on Screen - The British Universities Film & Video Council yn gorff cynrychioliadol sy'n hyrwyddo cynhyrchu, astudio a defnyddio delweddau symudol, sain a chyfryngau cysylltiedig ar gyfer dysgu ac ymchwil.

Worldcat

Mae WorldCat.org yn gatalog byd-eang o ddeunyddiau llyfrgell. Gallwch chwilio am lyfrau, cerddoriaeth, fideo, erthyglau a llawer mwy mewn llyfrgelloedd yn eich ardal chi.

Llyfrau llafar RNIB

Gwasanaeth rhad ac am ddim sy'n cynnig mynediad i dros 34,000 o lyfrau ffuglen a ffeithiol i oedolion a phlant.Dolenni mynediad agored


CRAIDD

Casgliad o bapurau ymchwil mynediad agored o gadwrfeydd a chyfnodolion

Cyfeirlyfr o gyfnodolion Mynediad Agored

Mynegai chwiliadwy o gyfnodolion mynediad agored.

Botwm Mynediad Agored

Erthyglau ymchwil cyfreithiol am ddim yn cael eu danfon yn syth neu'n awtomatig gan awduron.

Prosiect Gutenberg

Llyfrgell o dros 60,000 o eLyfrau am ddim

Bibliomania

800+ o destunau o lenyddiaeth glasurol, drama, a barddoniaeth ynghyd â chanllawiau astudio llenyddiaeth manwl. Cyfeirlyfr mawr ac adran ffeithiol