Skip to Main Content

Gwasanaethau Llyfrgell

Gwybodaeth ar gyfer: Ein Defnyddwyr Llyfrgell

Gwybodaeth ar gyfer....

P’un a ydych yn staff neu’n fyfyrwyr ym Met Caerdydd, yn ymwelydd, neu’n dod o un o’n Colegau Partner – rydym yn cynnig gwasanaethau sydd wedi’u cynllunio ar eich cyfer chi.

Rydym yn cynnig benthyca, ChwiloMet i chwilio a chael mynediad at ein adnoddau, mynediad i'n lleoliadau a chyngor pwrpasol a help an gynnwys trwy Sgwrsio Llyfrgell.

Cysylltwch â ni i gael mwy o wybodaeth neu dewch draw i un o'n Canolfannau Dysgu.