Skip to Main Content

Gwasanaethau Llyfrgell

Canolfannau Dysgu: Oriau Agor a Lleoliadau

Ar y dudalen hon:

Rydym ar agor 7 diwrnod yr wythnos, a gallwch gael mynediad i’n gofodau llyfrgell "tu allan i oriau" pryd bynnag y byddwch eu hangen.

Oriau Agor

Opening Hours - Academic Year 2023/2024

Oriau Staffio:

Yn Ystod y Tymor

Llyfrgell Cyncoed:

  • Dydd Llun-Dydd Gwener 09.00 - 20.00
  • Dydd Sadwrn-Dydd Sul 11.00 - 17.00

Llyfrgell Llandaf:

  • Dydd Llun-Dydd Gwener 08.00 - 20.00
  • Dydd Sadwrn-Dydd Sul 11.00 - 17.00

Gwyliau

  • Dydd Llun-Dydd Gwener 09.00 - 17.00
  • Dydd Sadwrn-Dydd Sul Dim Staff

Mae llawr gwaelod y llyfrgell ar agor y tu allan i oriau yn ystod y tymor a gwyliau, fel y manylir isod.


Mynediad y Tu Allan i Oriau:

Yn Ystod y Tymor

Llyfrgell Cyncoed:

  • Bob dydd Agor 24 Awr

Llyfrgell Llandaf:

  • Bob dydd 06.00 - 23.00

Gwyliau

Llyfrgell Cyncoed:

  • Bob dydd Agor 24 Awr

Llyfrgell Llandaf:

  • Bob dydd 08.00 - 20.00

Rhaid i chi gael eich Cerdyn Met gyda chi i gael mynediad i'r llyfrgell y tu allan i oriau.


Lleoliadau

Canolfan Ddysgu Cyncoed, Prifysgol Metropolitan Caerdydd, Ffordd Cyncoed, Caerdydd, CF23 6XD.

Canolfan Ddysgu Llandaf Prifysgol Metropolitan Caerdydd, Rhodfa'r Gorllewin, Caerdydd, CF5 2YB.