Skip to Main Content

Canolfannau Dysgu: Oriau Agor a Lleoliadau

Cynllunio ymweliad? Rydym ar agor 7 diwrnod yr wythnos yn ystod y tymor a gallwch gael mynediad i’n gofodau llyfrgell 24/7 pryd bynnag y byddwch eu hangen.

Oriau Agor

Oriau Agor - Blwyddyn Academaidd 2022/2023

Prif Adeilad (Stafell TG a Llyfrgell)

Amser Tymor

  • Llun i Gwener 08.00 - 20.00
  • Sadwrn i Sul 11.00 - 17.00

Gwyliau

  • Llun i Gwener 09.00 - 17.00
  • Sadwrn i Sul Ar gau

Mae arwynebedd llawr gwaelod y llyfrgell ar agor 24/7 trwy gydol y tymor a'r gwyliau.

Oriau Agor Desg Gymorth TG

Cyswllt Ffôn ac E-bost

Amser Tymor

  • Llun i Gwener 08.00 - 20.00
  • Sadwrn i Sul 11.00 - 17.00

Gwyliau

  • Llun i Gwener 08.00 - 17.00
  • Sadwrn i Sul Ar gau

Mae'r Ddesg Gymorth TG ffisegol/Desg Gymorth Technoleg ar gael yn yr Ystafell TG ar bob campws yn ystod oriau agor arferol y Ganolfan Ddysgu.

Lleoliadau

Canolfan Ddysgu Cyncoed, Prifysgol Metropolitan Caerdydd, Ffordd Cyncoed, Caerdydd, CF23 6XD.

Canolfan Ddysgu Llandaf Prifysgol Metropolitan Caerdydd, Rhodfa'r Gorllewin, Caerdydd, CF5 2YB.