Skip to Main Content

Gwasanaethau Llyfrgell

Oriau Agor a Lleoliadau

Oriau Llyfrgell pan fo Staff

Oriau agor - Blwyddyn Academaidd 2023/24


Yn Ystod y Tymor
  • Dydd Llun - Dydd Gwener 08.00-20.00
  • Dydd Sadwrn - Dydd Sul 11.00-17.00
Gwyliau
  • Dydd Llun-Dydd Gwener 09.00-17.00
  • Dydd Sadwrn - Dydd Sul Dim Staff

Agor Allan o Oriau

Mae llawr gwaelod y llyfrgell ar agor y tu allan i oriau yn ystod y tymor a gwyliau, fel y manylir isod.

Llyfrgell Cyncoed
  • Bob dydd Agor 24 Awr
Llyfrgell Llandaf
  • Bob dydd Agor 24 Awr

NODWCH: Rhaid i chi gael eich Cerdyn Met gyda chi i gael mynediad i'r llyfrgell y tu allan i oriau.

Lleoliadau

Canolfan Ddysgu Cyncoed, Prifysgol Metropolitan Caerdydd, Ffordd Cyncoed, Caerdydd, CF23 6XD.

Canolfan Ddysgu Llandaf Prifysgol Metropolitan Caerdydd, Rhodfa'r Gorllewin, Caerdydd, CF5 2YB.

Campws Cyncoed

Campws Llandaf