Skip to Main Content

Gwasanaethau Llyfrgell

Ymarfer Academaidd: Cartref

Ymarfer Academaidd

Mae ein dull o ymdrin â 'ymarfer academaidd' yn unigryw gyfannol, gan ei fod yn cyfuno arbenigedd ein Harbenigwyr Sgiliau Academaidd gyda'r wybodaeth am a mewnwelediadau i 'lythrennedd gwybodaeth' a gynigir gan Lyfrgellwyr Academaidd Gwasanaethau Llyfrgell. Felly, rydym yn ymdrin â phynciau fel ysgrifennu, gwneud defnydd beirniadol o ffynonellau academaidd, cyfeirio, ymarfer myfyriol, a dulliau o ddysgu. Ategir hyn gan addysgu ac adnoddau ar yr arfer o chwilio, gwerthuso ffynhonnell, a phynciau cysylltiedig eraill a gynigir gan y Llyfrgellwyr Academaidd.

MetSearchUse MetSearch to discover electronic and print resources and manage your library account.