Skip to Main Content

Gwasanaethau Llyfrgell

Cartref Ymarfer Academaidd

Ymarfer Academaidd

Adeiladu sylfeini cadarn ar gyfer dysgu a llwyddiant prifysgol ym Met Caerdydd

Lluniwch eich llwybr eich hun tuag at ddisgyblaeth pwnc a chyflawniad proffesiynol yn y dyfodol

Mae ein hymagwedd at ‘ymarfer academaidd’ yn gyfannol, gan ei fod yn cyfuno arbenigedd ein Harbenigwyr Sgiliau Academaidd â’r wybodaeth a’r mewnwelediad i ‘lythrennedd gwybodaeth’ a gynigir gan Lyfrgellwyr Academaidd Gwasanaethau'r Llyfrgell. Mae’r tîm Ymarfer Academaidd yn ymdrin ag ystod eang o bynciau ymarfer academaidd megis dulliau dysgu, asesu ac adborth, chwilio am ffynonellau academaidd a gwneud defnydd beirniadol ohonynt, datblygu eich ysgrifennu a’ch dadl academaidd yn ogystal â dysgu myfyriol ar sail ymarfer.

Gall athro agor y drws, ond rhaid i chi gerdded trwyddo eich hun!

- Dihareb Tsieineaidd