Skip to Main Content

Gwasanaethau Llyfrgell

Dod o Hyd i Gymorth: Cysylltwch â Llyfrgellydd

Cysylltwch â Llyfrgellydd

Mae gan y gwasanaeth llyfrgell dîm o Lyfrgellwyr Academaidd ymroddedig a all roi cyngor a chefnogaeth i chi. 

Gallwn eich helpu i:   

  • Chwilio am gyfnodolion ac adnoddau academaidd o ansawdd da a dod o hyd iddynt.
  • Dewis adnoddau rhyngrwyd pwnc-benodol.
  • Arbed amser trwy gael y gorau o'r adnoddau sydd ar gael.

Os hoffech chi drefnu apwyntiad ar-lein gyda llyfrgellydd academaidd:                   Trefnwch Apwyntiad 1-2-1


Os hoffech chi drefnu apwyntiad personol gyda llyfrgellydd academaidd, e-bostiwch LibraryAcademicServices@cardiffmet.ac.uk gan amlinellu'r cefnogaeth sydd ei angen arnoch. Gallwch hefyd ddefnyddio'r cyfeiriad e-bost hwn i anfon ymholiadau cyflym.