Skip to Main Content

Gwasanaethau Llyfrgell

Benthyca a Gofyn: Benthyciadau Rhwng Llyfrgelloedd

Beth yw Benthyciadau Rhwng Llyfrgelloedd?

Mae Benthyciadau Rhwng Llyfrgelloeddyn wasanaeth sy’n caniatáu i staff a myfyrwyr yn y DU ofyn am eitemau (e.e. llyfrau, erthyglau, traethodau ymchwil ac ati) nad oes gan y Brifysgol yn unrhyw un o’i chasgliadau llyfrgell o lyfrgelloedd eraill yn y DU a thramor. Nid oes tâl am y gwasanaeth hwn.

Cyn defnyddio ein gwasanaeth, gweler y wybodaeth ar yr amserlenni cyflawni disgwyliedig ar gyfer ceisiadau benthyciad rhwng llyfrgelloedd gan y bydd hyn yn eich helpu i gynllunio ymlaen llaw.

Gwiriwch hefyd ein canllawiau defnyddiol ar sut i wneud ceisiadau am fenthyciadau rhwng llyfrgelloedd .