Skip to Main Content

Gwasanaethau Llyfrgell

Gweithdai

Rhaglen gweithdai

Hydref 2024

Eisiau gloywi rhai meysydd allweddol o'ch ymarfer academaidd? Rhannu arfer da gyda chyd-fyfyrwyr o wahanol ddisgyblaethau? Mae ein gweithdai wedi'u hanelu i'ch helpu i ddatblygu eich ymarfer academaidd ac i wella perfformiad asesu.

Archebwch eich lle ar sesiwn(sesiynau) gan ddefnyddio'r dolenni isod, bydd y rhain yn mynd â chi i system archebu MetHub y brifysgol lle byddwch yn gallu cadarnhau eich lle. Ar gyfer sesiynau ar-lein, unwaith y bydd eich lle wedi'i archebu, fe welwch y ddolen i gyfarfod Microsoft Teams, rydym yn awgrymu eich bod yn ychwanegu hwn at eich calendr.

Sylwer: mae’r holl weithdai yn cael eu cyflwyno yn Saesneg.

Dull o Gyflwyno Lleoedd Diwrnod Dyddiad Amser Hwylusydd Teitl y Gweithdy Dolen Archebu
Ar-lein 50Llu19-02-2411:00Stuart AbbottDefnyddio adborth - datblygu strategaeth ddysgu wedi'i thargeduArchebwch eich lle
Ar-lein 50Llu19-02-2413:00Rebecca EvansChwilioMet: Beth? Pam? a Sut?Archebwch eich lle
Ar-lein 50Llu19-02-2414:00Stuart AbbottDeall yr asesiad - aliniwch eich ymdrechion â disgwyliadauArchebwch eich lle
Ar-lein 50Llu19-02-2417:30Stuart AbbottYsgrifennu'n academaidd - strwythuro'ch gwaithArchebwch eich lle
Ar-lein 50Maw20-02-2410:00Stuart AbbottArholiadau: Adolygu'n effeithiolArchebwch eich lle
Ar-lein 50Maw20-02-2411:00Stuart AbbottArholiadau: Perfformio dan amodau arholiad technegauArchebwch eich lle
Ar-lein 50Maw20-02-2414:00Chris DennisAralleirioArchebwch eich lle
Ar-lein 50Maw20-02-2416:00Rebecca EvansAdolygiadau o Lenyddiaeth a Chwilio EffeithiolArchebwch eich lle
Ar-lein 50Mer21-02-2412:00Chris DennisAralleirioArchebwch eich lle
Ystafell LL L0.0412Mer21-02-2413:00Wendy SmithGwerthuso Ffynonellau GwybodaethArchebwch eich lle
Ar-lein 50Mer21-02-2414:00Wendy SmithDefnyddio Erthyglau mewn Cyfnodolion: Sut i ddarllen erthygl ymchwilArchebwch eich lle
Ar-lein 50Gwe23-02-2411:00Stuart AbbottYsgrifennu'n academaidd - strwythuro'ch gwaithArchebwch eich lle
Ar-lein 50Gwe23-02-2413:00Stuart AbbottArholiadau: Adolygu'n effeithiolArchebwch eich lle
Ar-lein 50Gwe23-02-2414:00Stuart AbbottArholiadau: Perfformio dan amodau arholiad technegauArchebwch eich lle
Ystafell LL L0.0410Llu26-02-2409:00Stuart AbbottArholiadau: Adolygu'n effeithiolArchebwch eich lle
Ystafell LL L0.0410Llu26-02-2410:00Stuart AbbottArholiadau: Perfformio dan amodau arholiad technegauArchebwch eich lle
Ar-lein 50Maw27-02-2411:00Chris DennisAralleirioArchebwch eich lle
Ar-lein 50Maw27-02-2414:00Rebecca EvansCronfeydd data: cyflwyniadArchebwch eich lle
Ar-lein 50Maw27-02-2417:00Stuart AbbottArholiadau: Adolygu'n effeithiolArchebwch eich lle
Ar-lein 50Maw27-02-2418:00Stuart AbbottArholiadau: Perfformio dan amodau arholiad technegauArchebwch eich lle
Ystafell LL L0.0412Mer28-02-2413:00Wendy SmithAdolygiadau o Lenyddiaeth a Chwilio EffeithiolArchebwch eich lle
Ar-lein 4Lau29-02-2410:00Stuart AbbottDefnyddio adborth - datblygu strategaeth ddysgu wedi'i thargeduArchebwch eich lle
Ar-lein 50Lau29-02-2411:00Wendy SmithGwerthuso Ffynonellau GwybodaethArchebwch eich lle
Ar-lein 4Lau29-02-2411:00Stuart AbbottDeall yr asesiad - aliniwch eich ymdrechion â disgwyliadauArchebwch eich lle
Ystafell LL L0.0412Lau29-02-2414:00Chris DennisDefnyddio 'lleisiau' i ddatblygu eich ysgrifennu academaiddArchebwch eich lle
Ystafell CY B1.09A4Gwe01-03-2410:00Stuart AbbottArholiadau: Adolygu'n effeithiolArchebwch eich lle
Ystafell CY B1.09A4Gwe01-03-2411:00Stuart AbbottArholiadau: Perfformio dan amodau arholiad technegauArchebwch eich lle
Ar-lein 50Llu04-03-2415:00Chris DennisYsgrifennu'n glir ac yn gywir: Sut ydych chi'n dweud yn union beth rydych chi'n ei olygu?Archebwch eich lle
Ar-lein 50Llu04-03-2417:30Chris DennisDefnyddio 'lleisiau' i ddatblygu eich ysgrifennu academaiddArchebwch eich lle
Ar-lein 50Maw05-03-2411:00Rebecca EvansDefnyddio Erthyglau mewn Cyfnodolion: Sut i ddarllen erthygl ymchwilArchebwch eich lle
Ar-lein 50Maw05-03-2411:00Chris DennisDefnyddio 'lleisiau' i ddatblygu eich ysgrifennu academaiddArchebwch eich lle
Ar-lein 50Maw05-03-2411:00Stuart AbbottDysgu: Darlithoedd a seminarauArchebwch eich lle
Ar-lein 50Maw05-03-2417:30Chris DennisYsgrifennu'n glir ac yn gywir: Sut ydych chi'n dweud yn union beth rydych chi'n ei olygu?Archebwch eich lle
Ar-lein 50Lau07-03-2410:00Wendy SmithChwilioMet: Beth? Pam? a Sut?Archebwch eich lle
Ar-lein 50Maw12-03-2410:00Wendy SmithGwerthuso Ffynonellau GwybodaethArchebwch eich lle
Ar-lein 50Maw12-03-2411:00Stuart AbbottYsgrifennu: Traethawd hir a phrosiectau ymchwilArchebwch eich lle
Ar-lein 50Lau14-03-2414:00Rebecca EvansAdolygiadau o Lenyddiaeth a Chwilio EffeithiolArchebwch eich lle
Ar-lein 50Maw19-03-2417:30Chris DennisCyfeirioArchebwch eich lle
Ar-lein 50Lau21-03-2415:00Chris DennisCyfeirioArchebwch eich lle