Skip to Main Content

Gwasanaethau Llyfrgell

Dod o Hyd i Gymorth: Cysylltu â Ni

Mae yna amrywiaeth o ffyrdd i gysylltu â ni i weddu i chi. P'un a oes gennych gwestiwn penodol neu ddim ond angen gwybodaeth am wasanaethau L&IS dylech ddod o hyd i ddull cysylltu addas isod. Rydym yma i'ch helpu ar-lein ac ar y campws felly cysylltwch â ni!

E-bost

  • Desg Gymorth TG: ithelpdesk@cardiffmet.ac.uk
  • Llyfrgell: library@cardiffmet.ac.uk
  • Sgiliau Academaidd: academicskills@cardiffmet.ac.uk
  • Hyfforddiant TG: training@cardiffmet.ac.uk

Ar gyfer yr holl faterion cyfredol ewch i'n tudalen, Statws Gwasanaeth.

Ffôn

  • Desg Gymorth TG: 029 2041 7000
  • Canolfan Ddysgu Cyncoed: 029 2041 6242
  • Canolfan Ddysgu Llandaf: 029 2041 6244

Sgwrs Llyfrgell

Gall staff a myfyrwyr Met Caerdydd ddefnyddio ein cyfleuster  Sgwrs Llyfrgell i siarad â Llyfrgell yn fyw!

Cyfeiriadau Post

Canolfan Ddysgu Cyncoed, Prifysgol Metropolitan Caerdydd, Ffordd Cyncoed, Caerdydd, CF23 6XD

Canolfan Ddysgu Llandaf, Prifysgol Metropolitan Caerdydd, Rhodfa'r Gorllewin, Caerdydd, CF5 2YB

Cyfryngau Cymdeithasol

Twitter

  • MetLearnNews - newyddion diweddaraf, diweddariadau am ein gwasanaeth a mwy o’r adran Gwasanaethau Llyfrgell.
  • CardiffMetlearn - newyddion diweddaraf, diweddariadau am ein gwasanaeth a mwy o’r adran TG.

Instagram