Skip to Main Content

Gwasanaethau Llyfrgell

Llyfrau ac eLyfrau

Mae Llyfrgell Met Caerdydd yn cadw dros 140,000 o lyfrau print ac yn darparu mynediad i gasgliad cynyddol o bron i 365,000 o e-lyfrau. Mae Chwilio'r Met yn eich galluogi i chwilio ar draws yr holl gasgliadau print ac e-lyfrau. Gweler isod am ragor o wybodaeth am sut i chwilio, ein casgliadau a'n cronfeydd data, a thrwyddedu e-lyfrau.

E-lyfrau

Mae Met Caerdydd yn cynnig mynediad i filoedd o e-lyfrau o amrywiaeth o gyhoeddwyr a llwyfannau. Gallwch chwilio a chael mynediad atynt gan ddefnyddio ChwilioMet neu eu pori drwy ddefnyddio cronfeydd datae-lyfrau unigol. 

Mae llwyfannau e-lyfrau yn cynnig amrywiaeth o nodweddion wrth ddarllen ar-lein, gan gynnwys opsiynau i ychwanegu llyfrnodau, nodiadau ac uchafbwyntiau. Maent hefyd yn cynnwys opsiynau hygyrchedd, megis y gallu i newid y cefndir a lliwiau'r ffont a newid y teip testun a'r maint. Mae'n bosibl lawrlwytho e-lyfrau ar eich dyfais i'w darllen all-lein. Gallwch lawrlwytho penodau a chadw fel PDF neu lawrlwytho'r llyfr cyfan am gyfnod cyfyngedig gan ddefnyddio Adobe Digital Editions.

Mae canllawiau ar sut i chwilio, cyrchu a lawrlwytho llyfrau ar gael yn ein canllaw pwrpasol ar chwilio am Lyfrau ac E-lyfrau

Casgliadau e-lyfrau a chronfeydd data

Mae'r llyfrgell yn tanysgrifio i sawl casgliad e-lyfrau a chronfeydd data, gan gynnwys:

BibliU: E-lyfrau testun llawn Canllaw defnyddiwr BibliU

Ebook Central: Ein cronfa ddata e-lyfrau fwyaf. Yn cynnwys e-lyfrau testun llawn gan amrywiaeth o gyhoeddwyr a mynediad i'r casgliad Academic Complete Canllaw defnyddiwr ProQuest

EBSCO eBook Collection: E-lyfrau llawn o EBSCO Canllaw defnyddiwr EBSCO

Law Trove: Casgliad o e-lyfrau cyfraith gan Oxford University Press Canllaw defnyddiwr Law Trove

O'Reilly: Llyfrau electronig ym meysydd cyfrifiadureg, mathemateg a pheirianneg Canllaw defnyddiwr O'Reilly

VLeBooks: Mynediad testun llawn at e-lyfrau ar draws pob maes pwnc Canllaw defnyddiwr VLeBooks

Trwyddedau ac argaeledd

Mae e-lyfrau ar gael i'w prynu ar opsiynau trwydded amrywiol, gan gynnwys 1 defnyddiwr, 3 defnyddiwr, mynediad diderfyn, a thrwyddedau anllinellol. Mae trwydded defnyddiwr sengl yn golygu y gall 1 person weld y llyfr ar unrhyw un adeg, mae 3-defnyddiwr yn golygu y gall 3 o bobl ei weld ar unrhyw un adeg ac mae diderfyn yn golygu y gall unrhyw nifer o bobl weld y llyfr ar unrhyw un adeg. Mae'r drwydded anllinellol yn gweithio ar system gredyd ac yn caniatáu i nifer o bobl gael mynediad i'r llyfr nes bod y credydau'n rhedeg allan. 

Os na ellir cael mynediad at e-lyfr oherwydd bod terfynau'r drwydded wedi'u cyrraedd, gwiriwch dudalen ganlyniadau MetSearch rhag ofn bod gennym gysylltiadau â darparwyr eraill. Er efallai na fyddwch yn gallu cael mynediad ato'n syth, mae rhai darparwyr yn cynnig system cadw/ciwio a fydd yn eich hysbysu pan fydd yr e-lyfr ar gael. 

Mae'r llyfrgell yn ceisio sicrhau bod cymaint o gynnwys â phosibl ar gael yn ddigidol, ond nid yw hyn bob amser yn bosibl gan nad yw pob testun ar gael i ni ei brynu fel e-lyfrau. Mae rhai o'r rhesymau am hyn yn cynnwys: 

  • Dim ond mewn print mae'r cyhoeddwr wedi cyhoeddi’r testun. 
  • Mae'r e-lyfr ar gael i unigolion eu prynu yn unig, nid sefydliadau. 
  • Mae cost yr e-lyfr yn afresymol o ddrud o'i gymharu â phris copi print. 
  • Mae'r testun ar gael i'w brynu fel tanysgrifiad i gasgliad cyfan o e-lyfrau yn unig. 

 

Canllawiau pellach 

Am fwy o help i chwilio am e-lyfrau a'u defnyddio, cysylltwch â'ch Llyfrgellydd Academaidd.

Mae'r llyfrgell hefyd yn cynnig hyfforddiant drwy'r flwyddyn i helpu gyda phob agwedd ar ymchwil a defnyddio adnoddau'r llyfrgell. Gallwch chi gofrestru ar gyfer y rhain trwy

MetHub.