Skip to Main Content

Gwasanaethau Llyfrgell

Ystafelloedd Astudio

Mae gennym gymysgedd o fannau astudio unigol ac mewn grŵp yng Nghanolfannau Dysgu Cyncoed a Llandaf i weddu dulliau gwahanol o astudio.

Rheolau Archebu

Gall myfyrwyr archebu uchafswm o 2 x archeb 2 awr y dydd.

Gall myfyrwyr adnewyddu 1 o’r archebion hyn yn unig, a hynny 15 munud cyn diwedd yr archeb, cyhyd â nad yw'r ystafell wedi'i harchebu gan fyfyriwr arall.

Gall myfyrwyr archebu hyd at 4 wythnos ymlaen llaw.

Cofiwch ganslo'ch archeb os nad oes angen yr ystafell arnoch mwyach.  Os byddwch dros 30 munud yn hwyr ar gyfer eich archeb, bydd staff y Llyfrgell a Gwasanaeth Gwybodaeth yn canslo'ch archeb fel y gall myfyrwyr eraill ddefnyddio'r ystafell.

Noder: Mae ystafelloedd astudio y gellir eu harchebu yng Nghyncoed yn hygyrch yn ystod oriau agor staff yn unig.

Sut i Archebu

Gellir archebu ystafelloedd astudio trwy system Connect2 Met Caerdydd yn ogystal â chaniatáu i chi wirio argaeledd ystafelloedd a rheoli unrhyw archebion sydd ar ddod. Gallwch gael mynediad i'r system hon trwy fewngofnodi i'ch cyfrif gyda'ch ID myfyriwr a'ch cyfrinair yn connect2.

Mannau yng Nghanolfan Dysgu Cyncoed

Llawr Gwaelod

Darperir mannau astudio unigol ac mewn grŵp yn ein “mannau cynnes” dynodedig 24/7 ar flaen y Llyfrgell. Gallwch gyrchu pŵer ar gyfer eich dyfeisiau, locer benthyg gliniadur un diwrnod, peiriannau byrbrydau a diodydd poeth, a pheiriant dŵr oer. Mae yna hefyd ystafell gyfrifiadur dawel ddynodedig. Mae cefn y llyfrgell yn fan astudio tawel dynodedig sy'n cynnwys desgiau ar gyfer gweithio mewn grwpiau bach, desgiau unigol ar gyfer astudio unigol, a bwth tawel un sedd.

Ystafell Profiad Ysgol

Ochr yn ochr â'n hadnoddau addysgu mewn ysgolion, mae Profiad Ysgol y llawr cyntaf yn cynnig digon o le i fyfyrwry astudio mewn grŵp mewn ystafell llawn golau naturiol. Mae'r ystafell cynnwys seddi meddal ar gyfer grwpiau ac unigolion, a phŵer ar gyfer eich dyfeisiau.


Ystafell Ymchwil

Mae ein Ystafell Ymchwil yn newydd sbon ar gyfer Hydref 2023 ar lawr cyntaf y llyfrgell. Ochr yn ochr â'n casgliad cyfnodolion print, mae'r gofod llachar a chynnes hwn yn cynnig dewis o seddi sydd wedi'u cynllunio ar gyfer astudio tawel unigol.

Ystafelloedd Astudio y gellir eu harchebu yng Nghyncoed

Mae pum ystafell astudio ar gael yng Nghanolfan Dysgu Cyncoed. Mae'r rhain i gyd wedi'u lleoli ar y llawr 1af gyda sgriniau arddangos cysylltiedig ar gael yn ystafelloedd 1, 2, a 5.

Mannau Astudio yng Nghyncoed

A windowed room with a teal feature wall. The photo depicts a main desk, yellow office chairs, a computer, and a connected display mounted on the wall.

Ystafell Astudio 1

A windowed room with an orange feature wall. The photo depicts a main desk, red office chairs, a computer, and a connected display mounted on the wall.

Ystafell Astudio 2

A windowed room with an orange feature wall. The photo depicts a main desk, blue office chairs, computers, and a whiteboard.

Ystafell Astudio 3

A brightly coloured room featuring a main desk area with office chairs and a study booth. A portion of the School Experience bookshelves are also visible.

Ystafell Profiad Ysgol #1

The School Experience Room as seen from the left-hand side study booth. Soft furnishings, study booths, book shelves, the story sacks and big books table, and the book display is also visible.

Ystafell Profiad Ysgol #2

Stud booths and group desks on the right-hand side of the room are depicted.

Ystafell Profiad Ysgol #3

A large, windowed, well-lit room filled with individual study desks.

Ystafell Ymchwil #1

Two soft individual reading booths are positioned in the corner of the room next to the windows

Ystafell Ymchwil #2

Ystafelloedd Astudio y gellir eu harchebu yn Llandaf

Mae pedair ystafell astudio ar gael yng Nghanolfan Dysgu Llandaf.  Mae 2 yn yr Ystafell TG, un ar gyfer gwaith tawelach ar y llawr 1af ac un ar y llawr gwaelod.

Mae gan T1.01a a T1.01b 2 gyfrifiadur ym mhob ystafell, mae gan L1.04a a L0.06 yn y cyntedd sgrîn arddangos wedi'i osod ar wal.