Skip to Main Content

Gwasanaethau Llyfrgell

Defnyddio cyfrifiadur personol

Defnyddio Cyfrifiaduron Mynediad Agored – gwybodaeth i Staff a Myfyrwy.

Canolfan Ddysgu Cyncoed

Yng Nghyncoed mae dros 80 o weithfannau yn y brif Ystafell TG ar lawr 1af Bloc B yn y Canolfan Ddysgu. Mae gennym gymysgedd o systemau gweithredu Windows ac OSX a gweithfannau bwrdd gwaith ac iMAC.

 • 80+ o gyfrifiaduron bwrdd gwaith mynediad agored
 • 5 cyfrifiadur personol Apple iMAC gyda MacOS
 • B1.01, 30 o weithfannau (Cyfrifiadur bwrdd gwaith 'Windows') - ar gael pan nad yw'r ystafell yn cael ei defnyddio ar gyfer addysgu
 • B1.10, 22 o weithfannau (iMAC gyda phroses gychwyn ddeuol) - ar gael pan nad yw'r ystafell yn cael ei defnyddio ar gyfer addysgu
 • 4 Ystafell Astudio Hyblyg gyda chyfrifiadur bwrdd gwaith ym mhob ystafell

Canolfan Ddysgu Llandaff

Yn Llandaf, mae dros 100 o weithfannau yn y brif ystafell TG sydd ym Mharth 2 y Llyfrgell. Mae gennym gymysgedd o systemau gweithredu Windows ac OSX a gweithfannau Bwrdd Gwaith ac iMAC.

Mae gennym hefyd nifer o weithfannau yn y ardal 24-awr i gael mynediad cyflym a hawdd i'r rhyngrwyd ac E-bost pan fyddwch rhwng darlithoedd ac ati.


Daear Cynteddfa a L0.03
 • Ar gael 24 awr
 • Cymysgedd o iMACS a chyfrifiaduron personol
 • Gweithfannau i unigolion a grwpiau

Llyfrgell - Llawr Cyntaf a L1.04

 • 8 weithfannau mynediad agored
 • Gweithfannau i unigolion a grwpiau

Llyfrgell - Ail lawr

 • 2 weithfannau mynediad agored
 • 1 chyfrifiaduron personol 'Mynediad Cerdded i Mewn'

Ystafell TG

 • 100+ o gyfrifiaduron personol bwrdd gwaith mynediad agored
 • 10 cyfrifiadur personol Apple iMAC gyda MacOS
 • T1.07 - Labordy astudio tawel llai gydag 8 chyfrifiaduron personol
 • 2 Ystafell Astudio gyda chyfrifiadur personol bwrdd gwaith ym mhob ystafell
 • Ardal gwaith grŵp gyda seddau cyfforddus