Skip to Main Content

Gwasanaethau Llyfrgell

Casgliadau Arbennig ac Ystorfa

Casgliadau Arbennig

Mae’r casgliadau arbennig yn ymwneud â meysydd astudio amrywiol o fewn Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd, Ysgol Addysg Caerdydd ac Ysgol Gwyddorau Iechyd Caerdydd a byddant hefyd yn dal diddordeb y brifysgol a’r gymuned ehangach. Cânt eu cadw ar wahân i'r prif gasgliadau o lyfrau a chyfnodolion.

Casgliad Llyfrau Artistiaid a Serameg

Casgliad Llyfrau Artistiaid

Casgliad cynyddol o dros 600 o lyfrau artistiaid yn dyddio o’r 1960au. Mae rhai yn ddarnau untro tra bod eraill yn argraffiadau cyfyngedig a grëwyd gan yr artistiaid, i gyd yn weithiau celf ynddynt eu hunain. Mae'r Casgliad yn dangos ehangder a dyfnder y genre llyfr artist ac mae peth deunydd o arwyddocâd cenedlaethol a rhyngwladol. Mae ein polisi casgliadau yn sicrhau ei fod yn gwasanaethu anghenion dysgu, addysgu ac ymchwil Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd.

Gellir defnyddio ChwilioMet i weld teitlau'r casgliad. Mae’r casgliad o ddiddordeb cyffredinol i lawer, ac yn adnodd ysbrydoledig i bobl greadigol.

Mae croeso i holl aelodau’r llyfrgell (staff, myfyrwyr, benthycwyr allanol) fynychu sesiynau galw heibio yn ystod y tymor i weld a thrafod llyfrau gyda chynorthwyydd y llyfrgell:

  • Prynhawn dydd Mercher 2-4y.p.
  • Bore dydd Iau 10y.p.-12y.b.

Y tu allan i'r amseroedd hyn, i gyrchu llyfrau penodol neu, i staff academaidd, sydd am drefnu cymorth sesiwn addysgu llyfrau artistiaid yn y gofod, e-bostiwch Casgliadau Arbennig gyda'ch ymholiad neu gais: SpecialCollections@cardiffmet.ac.uk


Casgliad Cerameg

Mae'r Casgliad yn cynnwys catalogau arddangosfeydd cenedlaethol a rhyngwladol, papurau cynhadledd ac ymchwil, cyfweliadau â ceramegwyr, deunyddiau hyrwyddo, pamffledi, prosbectysau, monograffau a chyhoeddiadau ymchwil blaenllaw ym maes cerameg. Yn cael ei gadw yn y Casgliad Cerameg, o arwyddocâd arbennig mae The Rackham Collection - casgliad o dros 70 o lyfrau a ysgrifennwyd neu a olygwyd gan Bernard Rackham (Ceidwad yr Adran Cerameg yn Amgueddfa Victoria ac Albert 1914-1938), ynghyd â llyfrau o'i gasgliad personol ac effemera cysylltiedig fel llythyrau a llyfrau nodiadau, a roddwyd i'r brifysgol gan deulu Rackham.


Casgliad Sleidiau

Mae'r casgliad sleidiau yn cynrychioli hanes Ysgol Celf a Dylunio Caerdydd trwy ymgorffori sleidiau o arddangosfeydd CSAD yn y gorffennol, gwaith staff a myfyrwyr, yn ogystal ag artistiaid a phenseiri amlwg o Gymru. Prynwyd y sleidiau neu fe'u gwnaed i archebu er mwyn i ddarlithwyr a myfyrwyr eu defnyddio mewn darlithoedd a seminarau o'r 1970au tan 2010. Nid oes unrhyw sleidiau newydd yn cael eu gwneud bellach.

Ymarfer Clinigol

Mae gan y Casgliad Ymarfer Clinigol yn Llandaf ystod o eitemau sy'n ymwneud â gwyddorau iechyd cymhwysol. Ymhlith yr eitemau mae llawlyfrau therapi, pecynnau adnoddau llais a chyfathrebu a datblygu lleferydd yn benodol ar gyfer Therapi Lleferydd ac Iaith.

Casgliad yr Iaith Gymraeg

Mae gennym ystafell Casgliad Cymreig yng Nghyncoed ble mae llyfrau Cymraeg i’w cael. Mae'r casgliad yn cynnwys deunyddiau sy'n gysylltiedig â Chymru yn gyffredinol, ond hefyd deunyddiau sy'n gysylltiedig ag addysgu yng Nghymru.

Profiad Ysgol

Mae'r Casgliad Profiad Ysgol yn cynnwys llyfrau, adnoddau a CDs i blant rhwng 3-16 oed. Mae ar gyfer myfyrwyr sy'n astudio ar gyrsiau addysg gychwynnol i athrawon yn bennaf ond mae'n agored i holl staff a myfyrwyr Met Caerdydd.


Storfa Ymchwil

Mae gwybodaeth am ein cadwrfa ymchwi - figshare - ar gael ar ein tudalen bwrpasol.