Skip to Main Content

Gwasanaethau Llyfrgell

Argraffu, Copïo a Sganio

Mae'r Canolfannau Dysgu yn cynnig mynediad i ddyfeisiau aml-ddefnydd (MFD) sy'n eich galluogi i argraffu, copïo a sganio. I argraffu, defnyddio un o'n cyfrifiaduron personol neu gyfrifiaduron MAC neu argraffu symudol o'ch dyfais eich hun.

Gall pob aelod allanol cofrestredig ofyn am gyfrif argraffu/llungopïo. Gofynnwch i staff y llyfrgell am fwy o wybodaeth. Mae canllawiau llawn ar gyfer argraffu, copïo a sganio yn y Canolfannau Dysgu ar gael gan Y Stiwdio.

Canllaw Argraffu Cyflym

Cofrestrwch eich cerdyn myfyriwr i gael mynediad cyflymach. Mewngofnodwch gyda'ch rhif myfyriwr (gan gynnwys y rhagddodiad st) a'ch cyfrinair. Cliciwch ar y teils ‘Register your card’ ar y sgrin ac yna dal eich cerdyn gan y darllenydd cerdyn digyffwrdd. Unwaith y bydd eich cerdyn wedi'i gofrestru, gallwch gyrchu'r peiriannau trwy sganio'ch cerdyn.

Bydd angen i chi ychwanegu credyd at eich CerdynMet i allu argraffu a llungopïo. Mae sganio’n rhad ac am ddim. Ewch i Print Credit a dilynwch y cyfarwyddiadau.

Cymorth Argraffu a Datrys Problemau

Am arweiniad pellach, fel argraffu dogfennau mawr, cysylltwch â TheStudio@cardiffmet.ac.uk.Ar gyfer datrys problemau cyffredinol, ewch i'r Ystafell TG.

Lleoliadau'r Stiwdio

Campws Cyncoed

Gellir dod o hyd i'r Stiwdio ym Mloc B, gyferbyn â Swyddfa'r Deon. Yn y Brif Dderbynfa, trowch i'r dde, parhewch heibio K1 ac mae'r Stiwdio ar eich dde

Campws Llandaf

Gellir dod o hyd i'r Stiwdio wrth ymyl y fynedfa gefn i floc T, gyferbyn ag adeilad yr Ysgol Reoli.