Skip to Main Content

Gwasanaethau Llyfrgell

Canolfannau Dysgu: Cartref

Canolfannau Dysgu

Mae Llyfrgelloedd Met Caerdydd yn cyfuno gwasanaethau ac adnoddau Llyfrgell, TG ac Sgiliau Academaidd, i ddarparu un lleoliad cyfleus ar gyfer astudio.

Mae ein Llyfrgelloedd, sy’n cynnwys cymorth ac arweiniad proffesiynol, ardaloedd astudio llawn cyfarpar a mynediad at ystod eang o adnoddau dysgu a chyfleusterau TG, ar gael i bawb.

Rydym ar agor 7 diwrnod yr wythnos yn ystod y tymor ac mae gennym fannau hygyrch 24 awr ar gael - gwiriwch ein oriau agor am ragor o wybodaeth. Os oes angen i chi gysylltu â ni, edrychwch ar ein tudalen cysylltu â ni.