Skip to Main Content

Gwasanaethau Llyfrgell

Cefnogi Ymchwil: Cartref

Cefnogi Ymchwil

Mae Gwasanaethau Llyfrgell yn cynnig cymorth i staff ymchwilwyr ac Ymchwilwyr Doethurol ym Met Caerdydd drwy ddarparu arbenigedd, atebion, hyfforddiant a seilwaith.

Cymerwch olwg o gwmpas ein bwydlen a rhowch wybod i ni os hoffech ragor o wybodaeth neu fanylion pellach am y cymorth a'r gwasanaethau rydym yn eu cynnig, gallwch gysylltu â Mark Lester (Prif Lyfrgellydd Cynorthwyol: Cyfathrebu Ysgolheigaidd).