Skip to Main Content

Gwasanaethau Llyfrgell

Estyniadau Porwr

Trwy ddefnyddio estyniad yn eich porwr arferol, gallwch ddod o hyd i gasgliadau digidol y llyfrgell heb fod angen mynd i ChwilioMet yn gyntaf. Trowch ein ategion ymlaen heddiw, chwiliwch am E-lyfrau ac erthyglau a mwynhewch fynediad di-dor i gynnwys academaidd rhagorol.

Mae'r rhain yn rhoi mynediad uniongyrchol i chi at gynnwys academaidd o safon yn y porwr heb orfod gwirio â llaw am fynediad yn rhywle arall (fel ChwilioMet neu Google Scholar). Maent yn cysylltu'n uniongyrchol â'n casgliadau ac yn rhoi mynediad i chi i'r 1000au o lyfrau digidol ac erthyglau cyfnodolion a gynigiwn.

Rydym yn darparu dau estyniad y gall holl staff a myfyrwyr Met Caerdydd eu lawrlwytho a gwneud defnydd llawn ohonynt - Lean Library a LibKey Nomad.

Gellir eu troi ymlaen ac i ffwrdd trwy'r opsiwn estyniadau o fewn gosodiadau eich porwr - fodd bynnag mae'n berffaith bosibl eu gadael wedi'u troi ymlaen a byddant yn 'popio i fyny' pan fo angen.

Mae Lean Library yn cynnig mynediad un clic i gasgliadau digidol y llyfrgell. Mae'r estyniad ar gael ar gyfer y rhan fwyaf o borwyr – lawrlwythwch ef nawr.

Defnyddiwch Lean Library i gyrchu erthyglau ac e-lyfrau o gasgliadau'r llyfrgell heb chwilio amdanynt eto yn rhywle arall. Bydd Lean Library yn eich hysbysu pan fydd mynediad ar gael trwy rybudd hysbysu defnyddiol.

Mae'r fideo isod yn darparu llwybr cerdded byr. Mae'n dangos enghraifft o gyrchu erthygl mewn cyfnodolyn yn uniongyrchol o chwiliad a chael mynediad i eLyfr llyfrgell trwy Amazon.

LibKey Nomad

Mae LibKey Nomad yn cynnig mynediad un clic i gasgliadau digidol y llyfrgell. Mae'r estyniad ar gael ar gyfer y rhan fwyaf o borwyr – lawrlwythwch ef nawr.

Defnyddiwch LibKey Nomad i gyrchu erthyglau ac e-lyfrau o gasgliadau'r llyfrgell heb chwilio amdanynt eto yn rhywle arall. Bydd LibKey Nomad yn eich hysbysu pan fydd mynediad ar gael trwy rybudd hysbysu defnyddiol. Bydd hefyd yn ychwanegu at eich profiad o ddefnyddio cronfeydd data penodol ac o fewn Wikipedia (trwy roi mynediad uniongyrchol i chi at ddeunydd academaidd y cyfeirir ato).

Mae'r fideo isod yn darparu llwybr cerdded byr. Mae'n dangos enghraifft o gyrchu erthygl mewn cyfnodolyn yn uniongyrchol o chwiliad a chael mynediad i eLyfrau llyfrgell trwy Amazon. Mae hefyd yn dangos yr ychwanegiad y mae LibKey Nomad yn ei gynnig mewn cronfa ddata enghreifftiol a Wikipedia.