Skip to Main Content

Gwasanaethau Llyfrgell

Adborth yn y brifysgol

Gweithredwch ar eich adborth!

Mae ymgysylltu ac yna gweithredu ar adborth dysgu ac asesu a gewch gan eich tiwtoriaid (mewn ymateb i asesiad ffurfiannol a chrynodol) yn un o brif ysgogwyr perfformiad academaidd gwell a llwyddiant tra yn y brifysgol.

MetMythBusting

Mae'r gyfres 'MetMythBusting' yn ceisio chwalu neu 'ddatgodio' rhai o'r ymadroddion mwy cyffredin y gallech ddod ar eu traws fel myfyriwr israddedig mewn adborth asesu neu wrth drafod gwallau neu feysydd cyffredin ar gyfer gwella. Gellir gwrando ar y cynnwys naill ai fel podlediad sain yn unig neu ei weld gyda fideos animeiddiedig.


Wedi'i Fynegi'n Dda

Deall y Broses Ymchwil

Synthesis Tystiolaeth

Dealltwriaeth Systematig

Ymestyn, Trawsnewid a Chymhwyso Gwybodaeth

Meddwl Beirniadol

Ysgoloriaeth Uwch