Skip to Main Content

Gwasanaethau Llyfrgell

Hwb AI: Hwb AI Gwasanaethau Llyfrgell

Hwb AI Gwasanaethau Llyfrgell

Croeso i ganolbwynt gwybodaeth ac arweiniad Gwasanaethau Llyfrgell yn ymwneud â Deallusrwydd Artiffisial (AI). Nod y ganolfan yw rhoi ffordd syml i chi ddarganfod mwy am AI o safbwynt y llyfrgell.

Rydym hefyd wedi bod yn brysur yn darganfod ac yn adolygu llawer o wahanol offer a llwyfannau AI y gallech eu defnyddio yn eich astudiaethau neu ymchwil. Gallwch edrych ar y rhain yn ein gofod offer a llwyfannau.

Cysylltwch â’r Prif Lyfrgellydd Cynorthwyol Mark Lester yn mlester@cardiffmet.ac.uk os oes gennych unrhyw adborth neu os hoffech wybod mwy am sut y gall Gwasanaethau Llyfrgell eich helpu gydag AI.

Byddwn yn diweddaru ein hyb yn rheolaidd wrth i ddatblygiadau newydd ddigwydd trwy barhau i sicrhau bod gwybodaeth wedi'i churadu ar gael i chi.

Trosolwg

Offer a Llwyfannau