Skip to Main Content

Gwasanaethau Llyfrgell

Cefnogaeth Pwnc: Cysylltwch â Llyfrgellydd

Cysylltwch â Llyfrgellydd

Mae gan y gwasanaeth llyfrgell dîm o Lyfrgellwyr Academaidd ymroddedig a all roi cyngor a chefnogaeth i chi. 

Gallwn eich helpu i:   

  • Chwilio am gyfnodolion ac adnoddau academaidd o ansawdd da a dod o hyd iddynt.
  • Dewis adnoddau rhyngrwyd pwnc-benodol.
  • Arbed amser trwy gael y gorau o'r adnoddau sydd ar gael.

Gallwn eich helpu ar sail un i un ar amser sy'n addas i chi, naill ai wyneb yn wyneb, dros y ffôn neu drwy e-bost.

Trefnwch apwyntiad 1-2-1

Neu e-bostiwch y Llyfrgellwyr Academaidd:

Gwasanaethau Academaidd Llyfrgelloedd