Mae Mis Hanes LHDT+ yma!

Edrychwch ar ein rhestr ddarllen ar Leganto am lwyth o adnoddau gwych, a pheidiwch ag anghofio edrych ar ein harddangosfeydd llyfrau yn llyfrgelloedd y ddau gampws.

Dilynwch ein cyfrif Instagram @cardiffmetlibraries ar gyfer postiadau a riliau yn amlygu ffigurau hanesyddol yn y frwydr dros hawliau cyfartal, a dolenni i adnoddau a geir yn ein llyfrgelloedd.

Ewch i https://lgbtplushistorymonth.co.uk/lgbt-history-month-2024/ i gael rhagor o wybodaeth am thema eleni.


LGBT+ History Month is here!

Check out our reading list on Leganto for loads of great resources and don't forget to have a look at our book displays in both campus' libraries.

Follow our Instagram account @cardiffmetlibraries for posts and reels highlighting historical figures in the fight for equal rights, and links to resources found in our libraries.

Head to https://lgbtplushistorymonth.co.uk/lgbt-history-month-2024/ for more about this year's theme.