Skip to Main Content

Library Services

Cronfeydd data A-Y 

Dewch o hyd i’r cronfeydd data llyfrgell gorau ar gyfer eich ymchwil.

Darperir cronfeydd data at ddefnydd addysgol yn unig.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i Hawlfraint a Thrwyddedu.

Databases A-Z 

Find the best library databases for your research.

Databases are provided for educational use only.

For further information visit Copyright & Licensing

Loading...

Newydd -Treial / New - Trial Databases

Loading...
Mae'r cronfeydd data canlynol newydd eu caffael neu'n cael eu gwerthuso ar gyfer tanysgrifiad yn y dyfodol.

The following databases are newly acquired or being evaluated for a future subscription.

Mae Digimap yn wasanaeth dosbarthu mapiau a data ar-lein, sydd ar gael trwy danysgrifiad i sefydliadau Addysg Uwch ac Addysg Bellach y DU.

Digimap is an online map and data delivery service, available by subscription to UK Higher and Further Education establishments.
Loading...
Loading...
title
Loading...