Skip to Main Content

Gwasanaethau Llyfrgell

YDC

Mae’r canllawiau byr hyn yn ymwneud yn benodol â phwnc cyfrifiadura a thechnoleg gwybodaeth. Eu bwriad yw rhoi man cychwyn ichi yn eich ymchwil ac i’ch helpu chi ddod yn gyfarwydd â’r llyfrau, cyfnodolion, cronfeydd data a deunyddiau eraill sydd gennym i’w cynnig. Ein prif nod yw arbed amser ac ymdrech ichi drwy leoli adnoddau allweddol yn fanwl, a’ch helpu chi i gael y graddau gorau posibl ar gyfer eich cwrs.

Canllawiau Pwnc

Dewch o hyd i ganllawiau pwnc unigol a restrir isod. Canllawiau yw'r rhain yn unig. Peidiwch â dibynnu arnyn nhw am eich holl ddeunydd darllen. Defnyddiwch ChwilioMet i ddod o hyd i ystod ehangach o adnoddau print ac electronig i roi mwy o ddyfnder i'ch ymchwil.

Eich Llyfrgellwyr Academaidd

Eich Llyfrgellydd Academaidd yw eich prif bwynt cyswllt ar gyfer eich pwnc yn y Llyfrgell. Gallant eich helpu i nodi adnoddau penodol ar gyfer eich pwnc, a siarad â chi am offer a thechnegau i’w defnyddio’n effeithiol. Gallwch gysylltu â nhw neu drefnu apwyntiad unigol – trefnwch yma.