Cardiff Met has trial access to Bloomsbury Digital Fashion Masterclasses until 30th June 2024.

This brand new collection offers 20 unique masterclass videos from industry innovators, accompanied by written case studies designed to enhance and support teaching and study. They cover topics such as phygital design, sustainability, marketing, merchandising, supply chain management, and ethics.

Access via the Databases A-Z list under B.

Let us know what you think in our Feedback form.

 

Mae gan Met Caerdydd treial prawf i Bloomsbury Digital Fashion Masterclasses tan 30 Mehefin 2024.

Mae’r casgliad newydd sbon hwn yn cynnig 20 o fideos dosbarth meistr unigryw gan arloeswyr y diwydiant, ynghyd ag astudiaethau achos ysgrifenedig wedi’u cynllunio i gyfoethogi a chefnogi addysgu ac astudio. Maent yn ymdrin â phynciau fel dylunio ffygital, cynaliadwyedd, marchnata, marsiandïo, rheoli cadwyn gyflenwi, a moeseg.

Gallwch gael mynediad trwy'r rhestr Cronfeydd Data A-Y o dan B.

Rhowch wybod i ni beth yw eich barn ar ein ffurflen Adborth.